VnagCu | Tự học PhotoPea | Công cụ vá ảnh

Beginners
VnagCu | Tự học PhotoPea | Công cụ vá ảnh

Chào mừng các bạn đến với kênh vlog của mình !!
Photopea là một trình chỉnh sửa ảnh & đồ họa dựa trên web có thể hoạt động với đồ họa raster và vector. Nó có thể được sử dụng để chỉnh sửa hình ảnh, làm hình minh họa, thiết kế web hoặc chuyển đổi giữa các định dạng hình ảnh khác nhau. Hãy cùng mình khám phá những điều thú vị trong Word nhé!!

Xem các phần tiếp theo tại link:

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua!!!!
Nhớ like, share và subscribe kênh của mình để tiếp tục xem những video thú vị nữa nhé!!!
#VnagCu #VnagCueditphotopea #VnagCuPhotoPeachinhsuaanh #VnagCutuhocPhotoPea #VnagCuPhotoPea

Products You May Like

Articles You May Like

How to add speed blur in adobe photoshop tutorial for beginners
Photoshop Challenge: 5 Minutes vs 30 Minutes vs 2 Hours!
Photoshop 2023: How To Remove a Background In Photoshop [For Beginners!]
Welcome to 30 Days of Photoshop!
Breathtaking Illustration Using Photoshop, Illustrator and After Effects #Shorts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *